جعبه های الکترونیکی

در این بخش انواع جعبه های پلاستیکی فلزی واترپروف وآلومینیومی قرار دارد