تماس با ما

آدرس ما

فروشگاه سان الکترونیک
فروشگاه سان الکترونیک
شیراز،خیابان مشیر فاطمی،پاساژقائم،طبقه دوم،واحد16
تلفن
071-32345858

فکس
071-32354015
ساعات کاری
شنبه تا پنجشنبه ازساعت 9 تا 1:30 بعدازظهر از ساعت 16:30 تا20:30

فرم تماس با ما