درباره ما

 بنام خالق یکتا


 


 سان الکترونیک  ورود شما رابه این سایت گرامی میدارد.


پسان الکترونیک پیشرفت کشور عزیزمان ایران را در گرو علم و استفاده بهینه از آن علم را در صنعت می بیند. از مهمترین این علم،علوم الکترونیک و مکانیک و کامپیوتر می باشد که شکل گرفته شده از آن مکاترونیک و رباتیک میباشد. نیاز کشور به داشتن متخصصین در این زمینه روز به روز افزایش می یابد و گسترش و رشد این علوم بدون ابزار و قطعات  مورد نیاز امکان پذیر نیست.

لذا در چنین فضایی سان الکترونیک به عنوان اولین ومجهزترین تامین کننده قطعات رباتیک و زیر مجموعه های آن قدم در عرصه آموزش وپیشبرد اهداف رباتیک درجنوب کشورعزیزمان نموده است.

سان الکترونیک از سال 1391 فعالیت خود را در زمینه پخش کلیه قطعات الکترونیک،رباتیک، انواع باطری ها وجعبه های الکترونیکی جهت فعالیتهای رباتیک وصنعت آغاز نموده است.

در راستای این اهداف سان الکترونیک یکی از بزرگترین بورس انواع الکترو موتورهای گیربکس دار DC و AC مورد نیاز کشورمیباشد. وجهت رضایت وتامین نیاز مشتریان گرامی با امید به خداوند حرکت خود را در این زمینه با شورواشتیاق بیشتری ادامه خواهد داد.

امید است که این قدم خدمتی هرچند کوچک در جهت افزایش سطح علمی محققین و صنعتگران میهن عزیزمان باشد.