اثر هال

اثر هال

سنسور اثر هال، نوعی مبدل است که خروجی آن بصورت ولتاژ است. این ولتاژ در پاسخ به میدان مغناطیسی تغییر می کند. سنسورهای اثر هال در مجاورت دستگاه های سوئیچینگ، تشخیص سرعت و سنجش جریان بکار می روند.

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.

اثر هال