نور و رنگ

نور و رنگ

ماژول اپتوکانتر در واقع فرستنده گیرنده مادون قرمز بوده که قابلیت شمارش اجسام  ورودی از داخل شیار مربوط به فرستنده  و گیرنده را دارد.

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.

نور و رنگ