جعبه های فلزی سریBDA

جعبه های فلزی سریBDA

جعبه های فلزی سریBDA 

نمایش:
مرتب کردن براساس:

BDA 40004(W100)-A1

Item No : BDA 40004(W100)-A1 Material : PL, IR Size : 150*70*100..

48,500تومان

BDA 40004(W140)-A1

Item No : BDA 40004(W140)-A1 Material : PL, IR Size : 150*70*140..

54,500تومان

BDA 40004(W140)-A2

Item No : BDA 40004(W140)-A2 Material : PL, IR Size : 150*70*140..

54,500تومان

BDA 40004(W170)-A1

Item No : BDA 40004(W170)-A1 Material : PL, IR Size : 150*70*170..

65,000تومان

BDA 40004(W170)-A2

Item No : BDA 40004(W170)-A2 Material : PL Size : 150*70*170 mm ..

65,000تومان

BDA 40004(W200)-A1

Item No : BDA 40004(W200)-A1 Material : PL, IR Size : 150*70*200..

75,000تومان

BDA 40005(W195)-A1

Item No : BDA 40005(W195)-A1 Material : PL, IR Size : 150*110*19..

98,000تومان

BDA 40005(W195)-A2

Item No : BDA 40005(W195)-A2 Material : PL, IR Size : 150*110*19..

98,000تومان

BDA 40005(W275)-A1

Item No : BDA 40005(W275)-A1 Material : PL, IR Size : 150*110*27..

44,000تومان

BDA 40006(W195)-A1

Item No : BDA 40006(W195)-A1 Material : IR Size : 150*160*195 mm..

36,000تومان

BDA 40006(W195)-A2

Item No : BDA 40006(W195)-A2 Material : PL, IR Size : 150*160*19..

47,000تومان

BDA 40006(W275)-A1

Item No : BDA 40006(W275)-A1 Material : PL, IR Size : 150*160*27..

56,000تومان

BDA 40006(W275)-A2

Item No : BDA 40006(W275)-A2 Material : PL, IR Size : 150*160*27..

43,000تومان

BDA 40006(W325)-A1

Item No : BDA 40006(W325)-A1 Material : PL, IR Size : 150*160*32..

65,000تومان

BDA 40006(W325)-A2

Item No : BDA 40006(W325)-A2 Material : PL, IR Size : 150*160*32..

65,000تومان

BDA 40007(W195)-A1

Item No : BDA 40007(W195)-A1 Material : PL, IR Size : 220*80*195..

125,000تومان

BDA 40007(W195)-A2

Item No : BDA 40007(W195)-A2 Material : PL, IR Size : 220*80*195..

32,000تومان

BDA 40007(W275)-A1

Item No : BDA 40008(W275)-A1 Material : PL, IR Size : 220*120*27..

57,000تومان

BDA 40007(W275)-A2

Item No : BDA 40007(W275)-A2 Material : PL, IR Size : 220*80*275..

44,000تومان

BDA 40008(W195)-A1

Item No : BDA 40008(W195)-A1 Material : PL, IR Size : 230*120*19..

40,000تومان

BDA 40008(W195)-A2

Item No : BDA 40008(W195)-A2 Material : PL, IR Size : 220*120*19..

52,000تومان

BDA 40008(W275)-A1

Item No : BDA 40008(W275)-A1 Material : PL, IR Size : 220*120*27..

60,000تومان

BDA 40008(W325)-A1

Item No : BDA 40008(W325)-A1 Material : PL, IR Size : 220*120*32..

70,000تومان

BDA 40008(W325)-A2

Item No : BDA 40008(W325)-A2 Material : PL, IR Size : 220*120*32..

70,000تومان

BDA 40009(W115)-A1

Item No : BDA 40009(W115)-A1 Material : PL, IR Size : 280*80*115..

37,000تومان

BDA 40009(W115)-A2

Item No : BDA 40009(W115)-A2 Material : PL, IR Size : 280*80*115..

28,500تومان

BDA 40009(W170)-A1

Item No : BDA 40009(W170)-A1 Material : PL, IR Size : 280*80*170..

44,000تومان

BDA 40009(W170)-A2

Item No : BDA 40009(W170)-A2 Material : PL, IR Size : 280*80*170..

34,000تومان

BDA 40009(W210)-A1

Item No : BDA 40009(W210)-A1 Material : PL, IR Size : 280*80*210..

53,000تومان

BDA 40009(W210)-A2

Item No : BDA 40009(W210)-A2 Material : PL, IR Size : 280*80*210..

42,000تومان

BDA 40009(W250)-A1

Item No : BDA 40009(W250)-A1 Material : PL, IR Size : 280*80*250..

58,500تومان

BDA 40009(W250)-A2

Item No : BDA 40009(W250)-A2 Material : PL, IR Size : 280*80*250..

58,500تومان

BDA 40009(W325)-A1

Item No : BDA 40009(W325)-A1 Material : PL, IR Size : 280*80*325..

52,000تومان

BDA 40009(W325)-A2

Item No : BDA 40009(W325)-A2 Material : PL, IR Size : 280*80*325..

52,000تومان

جعبه های فلزی سریBDA