جعبه های فلزی سریBDA

جعبه های فلزی سریBDA

جعبه های فلزی سریBDA 

نمایش:
مرتب کردن براساس:

BDA 40004(W100)-A1

Item No : BDA 40004(W100)-A1 Material : PL, IR Size : 150*70*100..

48,500تومان

BDA 40004(W140)-A1

Item No : BDA 40004(W140)-A1 Material : PL, IR Size : 150*70*140..

54,500تومان

BDA 40004(W140)-A2

Item No : BDA 40004(W140)-A2 Material : PL, IR Size : 150*70*140..

54,500تومان

BDA 40004(W170)-A1

Item No : BDA 40004(W170)-A1 Material : PL, IR Size : 150*70*170..

65,000تومان

BDA 40004(W170)-A2

Item No : BDA 40004(W170)-A2 Material : PL Size : 150*70*170 mm ..

65,000تومان

BDA 40004(W200)-A1

Item No : BDA 40004(W200)-A1 Material : PL, IR Size : 150*70*200..

75,000تومان

BDA 40005(W195)-A1

Item No : BDA 40005(W195)-A1 Material : PL, IR Size : 150*110*19..

98,000تومان

BDA 40005(W195)-A2

Item No : BDA 40005(W195)-A2 Material : PL, IR Size : 150*110*19..

98,000تومان

BDA 40005(W275)-A1

Item No : BDA 40005(W275)-A1 Material : PL, IR Size : 150*110*27..

44,000تومان

BDA 40006(W195)-A1

Item No : BDA 40006(W195)-A1 Material : IR Size : 150*160*195 mm..

36,000تومان

BDA 40006(W195)-A2

Item No : BDA 40006(W195)-A2 Material : PL, IR Size : 150*160*19..

47,000تومان

BDA 40006(W275)-A1

Item No : BDA 40006(W275)-A1 Material : PL, IR Size : 150*160*27..

56,000تومان

BDA 40006(W275)-A2

Item No : BDA 40006(W275)-A2 Material : PL, IR Size : 150*160*27..

43,000تومان

جعبه های فلزی سریBDA