تماس با ما

آدرس ما

فروشگاه سان الکترونیک
فروشگاه سان الکترونیک
شیراز،خیابان مشیر فاطمی،پاساژقائم،طبقه اول،واحد16،فروشگاه سان الکترونیک
تلفن
07132345858-09170213616

فکس
07132354015
ساعات کاری
شنبه تا پنجشنبه ازساعت 9 تا 1:30 بعدازظهر از ساعت 16:30 تا20:30

فرم تماس با ما