سیم Bread Board

سیم Bread Board

برای انتقال جریان الکتریکی از مکانی به مکان دیگر از سیم  استفاده می‌شود. عامل انتقال جریان الکتریکی در سیم‌ها فلزهای رسانای جریان می‌باشد.

نمایش:
مرتب کردن براساس:
سیم Bread Board