جعبه های فلزی با پانل پلاستیکی

جعبه های فلزی با پانل پلاستیکی

جعبه های فلزی با پانل پلاستیکی

نمایش:
مرتب کردن براساس:

BDA 40004(W100)-A1

Item No : BDA 40004(W100)-A1 Material : PL, IR Size : 150*70*100..

48,500تومان

جعبه الکترونیکی‌ فلزی با پنل پلاستیک 11+15*11

این جعبه الکترونیکی با ابعاد پنل11*15سانتیمتردرطولهای:(11cm,14cm,17cm,20cm,25cm)موجود میباشد. لطفاً ..

165,000تومان

جعبه الکترونیکی‌ فلزی با پنل پلاستیک 11+15*7

این جعبه الکترونیکی با ابعاد پنل 7*15سانتیمتردرطولهای:(11cm,14cm,17cm,20cm,25cm)موجود میباشد. لطفاً ..

148,000تومان

جعبه الکترونیکی‌ فلزی با پنل پلاستیک 11+16*15

این جعبه الکترونیکی با ابعاد پنل9.5*30سانتیمتردرطولهای:(14cm,17cm,20cm,25cm,30cm)موجود میباشد. لطفاً..

185,000تومان

جعبه الکترونیکی‌ فلزی با پنل پلاستیک 11+18*10

این جعبه الکترونیکی با ابعاد پنل 10*18سانتیمتردرطولهای:(11cm,14cm,17cm,20cm,25cm)موجود میباشد. لطفاً..

198,000تومان

جعبه الکترونیکی‌ فلزی با پنل پلاستیک 11+21.5*11.5

این جعبه الکترونیکی با ابعاد پنل 11.5*21.5سانتیمتردرطولهای:(11cm,14cm,17cm,20cm,25cm)موجود میباشد. ل..

225,000تومان

جعبه الکترونیکی‌ فلزی با پنل پلاستیک 11+22*10

این جعبه الکترونیکی با ابعاد پنل10*22سانتیمتردرطولهای:(11cm,14cm,17cm,20cm,25cm)موجود میباشد. لطفاً ..

220,000تومان

جعبه الکترونیکی‌ فلزی با پنل پلاستیک 14+25*15.5

این جعبه الکترونیکی با ابعاد پنل15.5*25سانتیمتردرطولهای:(14cm,17cm,20cm,25cm,30cm)موجود میباشد. لطفا..

265,000تومان

جعبه الکترونیکی‌ فلزی با پنل پلاستیک 14+28*7.5

این جعبه الکترونیکی با ابعاد پنل7.5*28سانتیمتردرطولهای:(14cm,17cm,20cm,25cm,30cm)موجود میباشد. لطفاً..

235,000تومان

جعبه الکترونیکی‌ فلزی با پنل پلاستیک 14+30*9.5

این جعبه الکترونیکی با ابعاد پنل9.5*30سانتیمتردرطولهای:(14cm,17cm,20cm,25cm,30cm)موجود میباشد. لطفاً..

310,000تومان

جعبه الکترونیکی‌ فلزی با پنل پلاستیک 14+30*9.5

این جعبه الکترونیکی با ابعاد پنل9.5*30سانتیمتردرطولهای:(14cm,17cm,20cm,25cm,30cm)موجود میباشد. لطفاً..

268,000تومان

جعبه الکترونیکی‌ فلزی با پنل پلاستیک20+26*4

این جعبه الکترونیکی با ابعاد پنل9.5*30سانتیمتردرطولهای:(20cm,25cm)موجود میباشد. لطفاً از گزینه <&..

225,000تومان

دستگیره تسمه ای جعبه با بست پلاستیکی ABS

 این دستگیره قابل نصب بر روی کلیه جعبه های فلزی،پلاستیکی ،آلومینیومی و چوبی می باشد . دستگ..

65,000تومان

BDA 40004(W140)-A1

Item No : BDA 40004(W140)-A1 Material : PL, IR Size : 150*70*140..

54,500تومان

BDA 40004(W140)-A2

Item No : BDA 40004(W140)-A2 Material : PL, IR Size : 150*70*140..

54,500تومان

BDA 40004(W170)-A1

Item No : BDA 40004(W170)-A1 Material : PL, IR Size : 150*70*170..

65,000تومان

BDA 40005(W195)-A1

Item No : BDA 40005(W195)-A1 Material : PL, IR Size : 150*110*19..

98,000تومان

BDA 40005(W195)-A2

Item No : BDA 40005(W195)-A2 Material : PL, IR Size : 150*110*19..

98,000تومان

BDA 40005(W275)-A1

Item No : BDA 40005(W275)-A1 Material : PL, IR Size : 150*110*27..

44,000تومان

BDA 40005(W275)-A2

Item No : BDA 40005(W275)-A2+BTS Material : PL, IR Size : 150*11..

44,000تومان

BDA 40006(W195)-A1

Item No : BDA 40006(W195)-A1 Material : IR Size : 150*160*195 mm..

36,000تومان

BDA 40006(W195)-A2

Item No : BDA 40006(W195)-A2 Material : PL, IR Size : 150*160*19..

47,000تومان

BDA 40006(W275)-A1

Item No : BDA 40006(W275)-A1 Material : PL, IR Size : 150*160*27..

56,000تومان

BDA 40006(W275)-A2

Item No : BDA 40006(W275)-A2 Material : PL, IR Size : 150*160*27..

43,000تومان

BDA 40006(W325)-A1

Item No : BDA 40006(W325)-A1 Material : PL, IR Size : 150*160*32..

65,000تومان

BDA 40006(W325)-A2

Item No : BDA 40006(W325)-A2 Material : PL, IR Size : 150*160*32..

65,000تومان

BDA 40007(W195)-A1

Item No : BDA 40007(W195)-A1 Material : PL, IR Size : 220*80*195..

125,000تومان

BDA 40007(W195)-A2

Item No : BDA 40007(W195)-A2 Material : PL, IR Size : 220*80*195..

32,000تومان

BDA 40007(W275)-A1

Item No : BDA 40008(W275)-A1 Material : PL, IR Size : 220*120*27..

57,000تومان

BDA 40007(W275)-A2

Item No : BDA 40007(W275)-A2 Material : PL, IR Size : 220*80*275..

44,000تومان

BDA 40008(W195)-A1

Item No : BDA 40008(W195)-A1 Material : PL, IR Size : 230*120*19..

40,000تومان

BDA 40008(W195)-A2

Item No : BDA 40008(W195)-A2 Material : PL, IR Size : 220*120*19..

52,000تومان

BDA 40008(W275)-A1

Item No : BDA 40008(W275)-A1 Material : PL, IR Size : 220*120*27..

60,000تومان

BDA 40008(W325)-A1

Item No : BDA 40008(W325)-A1 Material : PL, IR Size : 220*120*32..

70,000تومان

BDA 40008(W325)-A2

Item No : BDA 40008(W325)-A2 Material : PL, IR Size : 220*120*32..

70,000تومان

BDA 40009(W115)-A1

Item No : BDA 40009(W115)-A1 Material : PL, IR Size : 280*80*115..

37,000تومان

BDA 40009(W115)-A2

Item No : BDA 40009(W115)-A2 Material : PL, IR Size : 280*80*115..

28,500تومان

BDA 40009(W170)-A1

Item No : BDA 40009(W170)-A1 Material : PL, IR Size : 280*80*170..

44,000تومان

BDA 40009(W170)-A2

Item No : BDA 40009(W170)-A2 Material : PL, IR Size : 280*80*170..

34,000تومان

BDA 40009(W210)-A1

Item No : BDA 40009(W210)-A1 Material : PL, IR Size : 280*80*210..

53,000تومان

BDA 40009(W210)-A2

Item No : BDA 40009(W210)-A2 Material : PL, IR Size : 280*80*210..

42,000تومان

BDA 40009(W250)-A1

Item No : BDA 40009(W250)-A1 Material : PL, IR Size : 280*80*250..

58,500تومان

BDA 40009(W250)-A2

Item No : BDA 40009(W250)-A2 Material : PL, IR Size : 280*80*250..

58,500تومان

BDA 40009(W325)-A1

Item No : BDA 40009(W325)-A1 Material : PL, IR Size : 280*80*325..

52,000تومان

BDA 40009(W325)-A2

Item No : BDA 40009(W325)-A2 Material : PL, IR Size : 280*80*325..

52,000تومان

جعبه های فلزی با پانل پلاستیکی